Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2014

eve811
06:13
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viameriel meriel
eve811
06:13
eve811
06:11
1087 ca9a
Reposted fromplayinglove playinglove viameriel meriel
eve811
06:11
5243 850f
Reposted fromnajmilej najmilej viameriel meriel
eve811
06:10
9629 c5fc 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viameriel meriel
eve811
06:09
2499 85dd 500
Reposted fromretaliate retaliate viameriel meriel
eve811
06:05
eve811
06:05
Reposted fromszopkowa szopkowa viameriel meriel
eve811
06:03
Nie ma lepszego miejsca, niż obok.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viameriel meriel
eve811
06:03
2476 3561
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viameriel meriel

August 25 2014

eve811
16:36
eve811
16:35
9591 1d7c
Reposted fromretaliate retaliate viascorpix scorpix
eve811
16:33
 Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
eve811
16:33
5747 c1d5
Reposted frommisza misza viasomethingfromheart somethingfromheart
eve811
16:33
eve811
16:31
Mimo tego, że byliśmy razem pozostawił mnie na wolności i nauczył, że będąc z kimś wcale nie trzeba żyć w klatce ciągłych zakazów.
eve811
16:30
 Stan mojego umysłu bywa tak różny, jak różne są dni, które przychodzą. Bywają dni dobre, ale bywają złe, i te też muszę przyjąć za własne. Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety, ze szkła..
— Roma Ligocka "Czułość i obojętność"
eve811
16:29
Oto nasza choroba, pomyślał Wiktor Aleksiejewicz, niczego nie być tak do końca pewnym i nikomu nie ufać.
— Aleksandra Marinina "Kolacja z zabójcą"
eve811
16:29
Żaden mężczyzna, którego znałam, nie bał się tak pięknie jak on.
— Janusz Leon Wiśniewski
eve811
16:28
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi?
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Reposted fromNaja Naja viasomethingfromheart somethingfromheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl